ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

                                                                                   ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. BEVEZETÉS

 2. 1. Az Owel Kft (a továbbiakban: Szolgáltató) livienrozen.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésére vonatkozó céljairól és gyakorlatáról, valamint a Felhasználók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 3. 2. A Szolgáltató - mint adatkezelő - magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató jogi tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 4. 3. A Szolgáltató a személyes adatokat a Felhasználók önkéntes hozzájárulásával, illetve a vonatkozó törvények alapján kezeli.

 5. 4. A Felhasználó a Honlap használatával, a Honlapon történő vásárlás illetve a Szolgáltatóval történt kapcsolatfelvétel esetén, önkéntesen elfogadja és hozzájárul a Szolgáltató alábbiakban meghatározott adatkezeléséhez.

 6. 5. A Szolgáltató adatkezelési elvei összhangban vannak a személyes adatok védelmével kapcsolatos hazai és európai szabályozással, nevezetesen Data Protection Act 1998 (DPA) és a General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679.

 7. 6. A Szolgáltató a személyes adatokat csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig kezeli, melynek során figyelembe veszi az egyes jogszabályok által előírt kötelezettségeit.

 8. 7. A Szolgáltató megtesz minden olyan adatbiztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja.

 9. 8. A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek, szabályok folyamatosan elérhetők a weboldalon.

 10. 9. A Szolgáltató mindenkor fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót aktualizálja. A változásokról a weboldalon való közzététellel értesíti a Felhasználókat.

 11. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

             Owel Kft.
             Postacím: 2000 Szentendre, Nap utca 62
             exander2@yahoo.com

 1. VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 2. 1. Az adatkezelés célja hogy a Szolgáltató a Honlapján üzemeltetett webáruházban található termékek megrendelését, kiszállítását, számlázását a törvényi előírásoknak megfelelően lebonyolítsa és jótállási kötelezettségének eleget tegyen.

 3. 2. A kezelt adatok köre az alábbi személyes adatokra terjed ki:

 • a vásárló neve

 • a vásárló számlázási címe

 • a termék szállítási címe (abban az esetben, ha eltér a számlázási címtől)

 • a vásárló email címe

 • vásárló telefonszáma(i)

 1. 3. Az adatkezelés jogalapja

 2. 3.1. A Szolgáltató általi adatkezelésekre a Felhasználók önkéntes hozzájárulása valamint a valamint az európai és hazai jogszabályok alapján kerül sor.

 3. 3.2. A Felhasználó a hozzájárulását - jelen adatkezelési tájékoztató megismerését és elfogadását követően - a Honlapon történő vásárlással adja meg.

 4. 4. Az adatkezelés időtartama

 5. 4.1. A Felhasználó által a vásárlás során megadott személyes adatok kezelése a vásárlással kezdődik és a vásárolt termék jótállási idejének lejártáig tart.

 6. 4.2. A 3.4.1 pontban meghatározott rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott adatmegőrzési kötelezettségek teljesítését. A Szolgáltató által működtetett webáruházban leadott megrendelések alapján készült számlák rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos törvényben meghatározott időszakra (8 évre).

 7. 5. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás

 8. 5.1. Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az 3.1 pontban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

 9. 5.2. Online fizetés

 10. 5.2.1. Az online kártyaelfogadás során Felhasználó kiválaszthatja az általa preferált online fizetési rendszert. Ezzel kapcsolatban Szolgáltató kijelenti, hogy ennek során a Felhasználó kártya adatait a Szolgáltató nem látja, azokhoz hozzá nem fér, azok kizárólag a Szolgáltató által megbízott és a Felhasználó által választott, online fizetési felületet üzemeltető rendszerén futnak keresztül.

 11. 5.2.2. Az on-line bankkártyás fizetés során a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató által a vásárlás kapcsán tárolt személyes adatai átadásra kerüljenek a fizetési felületet működtető szolgáltatónak. Az adattovábbítás célja a tranzakciók visszaigazolása és Felhasználó védelme érdekében végzett fraud-monitoring, továbbá az adott szolgáltató adatkezelésében megadott célok.

 12. 5.2.3. Online bankkártyás fizetésre szerződött partnerünk:

             UniCredit Bank 1054 Budapest, Szabadság tér 5, Pf. 386

 1. 5.3. Adatfeldolgozók

 2. 5.3.1. A megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. csomagszállító) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 3. 5.3.2. Adatfeldolgozók megnevezése:

 • DHL Express Magyarország Kft.- 1185 Budapest, Terminal 1, DHL épület 302.

 • UPS Magyarország Kft. - 2220 Vecsés, Lőrinci út 154.

 • GLS Hungary Kft. 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

 1. 5.4. Adattárolás

             Az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi a szervereken. A személyes                         adatok megismerésére nem jogosult.

 • Webnode AG Gartenstrasse 3, 6304 Zug Switzerland

 1. TÁJÉKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 2. 1. Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató a vásárlást megelőzően a Felhasználók részére az általuk kért információkat biztosítsa.

 3. 2. Az adatkezelés jogalapja: A Felhasználó a hozzájárulását a tájékoztatás- vagy árajánlat kérés alkalmával a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg.

 4. 3. A kezelt adatok köre az alábbi személyes adatokra terjed ki: név, email cím

 5. 4. Az adatkezelés időtartama: A Felhasználó által a tájékoztatás- vagy árajánlatkérés alkalmával megadott személyes adatokat a Szolgáltató 1 évig kezeli.

 6. 5. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás: Az adatokat a Szolgáltató illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak 4.1 pontban meghatározott célokra használják fel.

 7. COOKIE-K

 8. 1. A Szolgáltató rendszere a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kisadatcsomagot (ún. "cookie"-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A Honlap látogatásával és annak egyes funkciói használatával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató hozzáférhessen.

 9. 2. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a Felhasználót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak.

 10. 3. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja azt a böngészője beállításaiban. A cookie-k tiltása esetén azonban a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

 11. 4. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő naplózott adatok a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig, a Honlap böngészése, ill. a munkafolyamat végéig kerülnek tárolásra a rendszerben.

 12. GOOGLE

 13. 1. A Szolgáltató a Honlap látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez (pl. mennyi időt töltöttek a weboldalon, visszatérő vagy új látogatók-e, milyen oldalakat tekintettek meg), statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés programokat használja.

 14. 2. A Felhasználók a Honlap használatával hozzájárulnak, hogy a 6.1 pontban megnevezett programok a Felhasználó számítógépén cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. Szolgáltató részére. A Felhasználók egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére.

 15. 3. A 6.1 pontban megnevezett programok nem gyűjtenek személyes adatokat, nem alkalmasak személyazonosításra.

 16. 4. További információk a Google adatkezeléséről a következő linken találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de

 17. 5. A Felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a következő linken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 18. FACEBOOK

 19. 1. A Szolgáltató a Honlap egyes tartalmi elemeit, termékeit, akcióit vagy magát a weboldalt megosztja a facebook.com weboldalon.

 20. 2. A Felhasználók az által a facebook.com oldalon keresztül kért információkat a Szolgáltató biztosítja, de felhasználói adatokat nem gyűjt. Az adatkezelés a facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Információk a Facebook adatkezeléséről a következő linkeken találhatók: https://www.facebook.com/about/privacy ,https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf

 1. A Szolgáltató, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt Szolgáltató nem tehető felelőssé.

 2. ADATBIZTONSÁG

              A Szolgáltató kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok                  védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,                        valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó                                      hozzáférhetetlenné válás ellen.

 1. FELHASZNÁLÓI JOGOK

 2. 1. Tájékoztatáshoz való jog

             Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról és azzal               kapcsolatos egyéb információkról. A Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt                   adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy                     kapták meg adatait.

             A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást

 1. 2. Adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, zárolásához való jog

 2. 2.1. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

 3. 2.2. Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 4. 2.3. A Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről értesíti a Felhasználót, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

 5. 2.4. Ha a Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem beérkezését követő 15 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 6. 3. Tiltakozáshoz való jog

             Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától                             számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében                           döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 1. 4. Adathordozhatósághoz való jog

             A Felhasználónak joga van arra, hogy az általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,                         széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkérje a Szolgáltatótól. A Szolgáltató a kérelem                                   benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért adatokat,

 1. 5. A Szolgáltató a személyes adatok kezelésével kapcsolatban csak abban az esetben ad tájékoztatást illetve tesz intézkedést, ha a Felhasználó a személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

 2. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

 3. 1. A Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken tehet panaszt, ha úgy véli, hogy adataival visszaéltek vagy a Szolgáltató nem teljesítette valamely kérelmét:

              Owel Kft.
              Postacím: 2000 Szentendre, Nap utca 62
              exander2@yahoo.com
              vagy
              Webnode AG
              support@webnode.com
              vagy

             Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
             1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. 2. A Felhasználó Bíróság előtt is érvényesítheti jogait, amennyiben a Szolgáltató megsértette az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket vagy nem teljesítette valamely kérelmét.